Cijene cestarina u Hrvatskoj

Cijene cestarina za 2023 godinu

Ako razmišljate o putovanju kroz Hrvatsku i susjedne zemlje, preporučljivo je unaprijed se informirati o troškovima cestarine, kao i o različitim opcijama i načinima plaćanja na hrvatskim autocestama. Hrvatska je predivna zemlja s mnogo turističkih destinacija, a najpogodniji način za istraživanje svih atrakcija je putovanje automobilom. Ispod vam donosimo cijene najčešćih ruta autocestom kroz Hrvatsku.

Vozila se raspoređuju u nekoliko kategorija za naplatu cestarina.

 • IA
  Motocikli, motorni tricikli i četverocikli
 • I
  Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m
 • II
  a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila
 • III
  a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom
  c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila
 • IV
  a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg
  b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine
  c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila

Ukoliko putujete u Biograd na Moru, potrebno je uključiti se kod Zagreba na ulaz Lučko, te autocestom voziti prema Zadar/Split. Izlaz je Benkovac, te ukoliko putjete osobnim automobilom cijena je 17,60 €.

Ulaz Zagreb – cijena na izlazu nalazi se u tablici

Autoceste prema moru A1, A6, A10 Zagreb – Split – Rijeka – Čarapine.

IA I II III IV
Zdenčina 0,50 €

(3,77 kn)
0,90 €

(6,78 kn)
1,50 €

(11,30 kn)
2,20 €

(16,58 kn)
3,80 €

(28,63 kn)
Jastrebarsko 0,80 €

(6,03 kn)
1,30 €

(9,79 kn)
2,30 €

(17,33 kn)
3,30 €

(24,86 kn)
5,70 €

(42,95 kn)
Karlovac 1,50 €

(11,30 kn)
2,50 €

(18,84 kn)
4,50 €

(33,91 kn)
6,10 €

(45,96 kn)
10,60 €

(79,87 kn)
Novigrad 1,90 €

(14,32 kn)
3,10 €

(23,36 kn)
5,80 €

(43,70 kn)
7,80 €

(58,77 kn)
13,60 €

(102,47 kn)
Bosiljevo 2,30 €

(17,33 kn)
3,90 €

(29,38 kn)
7,30 €

(55,00 kn)
9,80 €

(73,84 kn)
17,10 €

(128,84 kn)
Vrbovsko 3,10 €

(23,36 kn)
5,10 €

(38,43 kn)
9,40 €

(70,82 kn)
12,60 €

(94,93 kn)
22,00 €

(165,76 kn)
Ravna Gora 3,60 €

(27,12 kn)
6,10 €

(45,96 kn)
11,10 €

(83,63 kn)
15,00 €

(113,02 kn)
26,10 €

(196,65 kn)
Delnice 4,00 €

(30,14 kn)
6,70 €

(50,48 kn)
12,40 €

(93,43 kn)
16,70 €

(125,83 kn)
29,00 €

(218,50 kn)
Vrata 4,30 €

(32,40 kn)
7,30 €

(55,00 kn)
13,40 €

(100,96 kn)
18,00 €

(135,62 kn)
31,40 €

(236,58 kn)
Oštrovica 4,80 €

(36,17 kn)
8,10 €

(61,03 kn)
14,70 €

(110,76 kn)
19,70 €

(148,43 kn)
34,50 €

(259,94 kn)
Rijeka (Grobnik) 5,50 €

(41,44 kn)
9,20 €

(69,32 kn)
16,80 €

(126,58 kn)
22,50 €

(169,53 kn)
39,40 €

(296,86 kn)
Ogulin 3,30 €

(24,86 kn)
5,40 €

(40,69 kn)
9,50 €

(71,58 kn)
13,10 €

(98,70 kn)
22,10 €

(166,51 kn)
Brinje 4,30 €

(32,40 kn)
7,30 €

(55,00 kn)
12,30 €

(92,67 kn)
17,20 €

(129,59 kn)
28,10 €

(211,72 kn)
Žuta Lokva 4,70 €

(35,41 kn)
7,90 €

(59,52 kn)
13,20 €

(99,46 kn)
18,50 €

(139,39 kn)
30,10 €

(226,79 kn)
Otočac 5,30 €

(39,93 kn)
8,70 €

(65,55 kn)
14,40 €

(108,50 kn)
20,40 €

(153,70 kn)
32,90 €

(247,89 kn)
Perušić 6,50 €

(48,97 kn)
10,70 €

(80,62 kn)
17,50 €

(131,85 kn)
25,00 €

(188,36 kn)
39,60 €

(298,37 kn)
Gospić 6,90 €

(51,99 kn)
11,40 €

(85,89 kn)
18,50 €

(139,39 kn)
26,60 €

(200,42 kn)
42,00 €

(316,45 kn)
Gornja Ploča 7,80 €

(58,77 kn)
12,80 €

(96,44 kn)
20,80 €

(156,72 kn)
30,00 €

(226,04 kn)
46,90 €

(353,37 kn)
Sveti Rok 8,10 €

(61,03 kn)
13,20 €

(99,46 kn)
21,30 €

(160,48 kn)
30,70 €

(231,31 kn)
48,10 €

(362,41 kn)
Maslenica 9,40 €

(70,82 kn)
15,40 €

(116,03 kn)
24,50 €

(184,60 kn)
35,40 €

(266,72 kn)
55,00 €

(414,40 kn)
Posedarje 9,60 €

(72,33 kn)
15,70 €

(118,29 kn)
25,20 €

(189,87 kn)
36,50 €

(275,01 kn)
56,50 €

(425,70 kn)
Zadar zapad 9,80 €

(73,84 kn)
16,00 €

(120,55 kn)
25,60 €

(192,88 kn)
37,00 €

(278,78 kn)
57,30 €

(431,73 kn)
Zadar istok 10,00 €

(75,35 kn)
16,50 €

(124,32 kn)
26,50 €

(199,66 kn)
38,30 €

(288,57 kn)
59,10 €

(445,29 kn)
Benkovac 10,70 €

(80,62 kn)
17,60 €

(132,61 kn)
28,10 €

(211,72 kn)
40,70 €

(306,65 kn)
62,60 €

(471,66 kn)
Pirovac 11,50 €

(86,65 kn)
18,90 €

(142,40 kn)
30,20 €

(227,54 kn)
43,80 €

(330,01 kn)
67,10 €

(505,56 kn)
Skradin 11,90 €

(89,66 kn)
19,60 €

(147,68 kn)
31,10 €

(234,32 kn)
45,20 €

(340,56 kn)
69,20 €

(521,39 kn)
Šibenik 12,20 €

(91,92 kn)
20,10 €

(151,44 kn)
32,10 €

(241,86 kn)
46,50 €

(350,35 kn)
71,10 €

(535,70 kn)
Vrpolje 12,70 €

(95,69 kn)
21,10 €

(158,98 kn)
33,40 €

(251,65 kn)
48,70 €

(366,93 kn)
74,10 €

(558,31 kn)
Prgomet 13,40 €

(100,96 kn)
22,10 €

(166,51 kn)
35,00 €

(263,71 kn)
51,20 €

(385,77 kn)
77,90 €

(586,94 kn)
Vučevica 13,90 €

(104,73 kn)
23,00 €

(173,29 kn)
36,30 €

(273,50 kn)
53,20 €

(400,84 kn)
80,80 €

(608,79 kn)
Dugopolje 14,40 €

(108,50 kn)
24,00 €

(180,83 kn)
37,60 €

(283,30 kn)
55,20 €

(415,90 kn)
83,70 €

(630,64 kn)
Bisko 15,00 €

(113,02 kn)
24,80 €

(186,86 kn)
38,70 €

(291,59 kn)
56,90 €

(428,71 kn)
86,20 €

(649,47 kn)
Blato na Cetini 15,60 €

(117,54 kn)
26,00 €

(195,90 kn)
40,40 €

(304,39 kn)
59,50 €

(448,30 kn)
90,10 €

(678,86 kn)
Šestanovac 15,90 €

(119,80 kn)
26,40 €

(198,91 kn)
41,10 €

(309,67 kn)
60,50 €

(455,84 kn)
91,50 €

(689,41 kn)
Zagvozd 16,30 €

(122,81 kn)
27,00 €

(203,43 kn)
42,20 €

(317,96 kn)
61,90 €

(466,39 kn)
93,80 €

(706,74 kn)
Ravča 17,30 €

(130,35 kn)
28,90 €

(217,75 kn)
44,90 €

(338,30 kn)
66,20 €

(498,78 kn)
100,00 €

(753,45 kn)
Vrgorac 17,70 €

(133,36 kn)
29,60 €

(223,02 kn)
46,00 €

(346,59 kn)
67,60 €

(509,33 kn)
102,30 €

(770,78 kn)
Karamatići 18,40 €

(138,63 kn)
30,60 €

(230,56 kn)
47,60 €

(358,64 kn)
70,00 €

(527,42 kn)
105,70 €

(796,40 kn)
Čarapine 18,40 €

(138,63 kn)
30,70 €

(231,31 kn)
47,70 €

(359,40 kn)
70,30 €

(529,68 kn)
106,10 €

(799,41 kn)

 

Autoceste A3, A5 Zagreb – Lipovac – Osijek – Svilaj

IA I II III IV
Ivanić Grad 0,90 €

(6,78 kn)
1,50 €

(11,30 kn)
2,30 €

(17,33 kn)
3,50 €

(26,37 kn)
5,10 €

(38,43 kn)
Križ 1,30 €

(9,79 kn)
2,20 €

(16,58 kn)
3,30 €

(24,86 kn)
4,90 €

(36,92 kn)
7,10 €

(53,49 kn)
Popovača 1,80 €

(13,56 kn)
3,00 €

(22,60 kn)
4,60 €

(34,66 kn)
6,90 €

(51,99 kn)
9,90 €

(74,59 kn)
Kutina 2,50 €

(18,84 kn)
4,20 €

(31,64 kn)
6,30 €

(47,47 kn)
9,40 €

(70,82 kn)
13,60 €

(102,47 kn)
Lipovljani 3,00 €

(22,60 kn)
5,10 €

(38,43 kn)
7,70 €

(58,02 kn)
11,50 €

(86,65 kn)
16,70 €

(125,83 kn)
Novska 3,30 €

(24,86 kn)
5,50 €

(41,44 kn)
8,30 €

(62,54 kn)
12,40 €

(93,43 kn)
18,10 €

(136,37 kn)
Okučani 4,20 €

(31,64 kn)
7,10 €

(53,49 kn)
10,70 €

(80,62 kn)
16,00 €

(120,55 kn)
23,40 €

(176,31 kn)
Nova Gradiška 4,70 €

(35,41 kn)
8,10 €

(61,03 kn)
12,20 €

(91,92 kn)
18,30 €

(137,88 kn)
26,80 €

(201,92 kn)
Lužani 5,70 €

(42,95 kn)
9,50 €

(71,58 kn)
14,30 €

(107,74 kn)
21,50 €

(161,99 kn)
31,50 €

(237,34 kn)
Sl. Brod zapad 6,50 €

(48,97 kn)
10,80 €

(81,37 kn)
16,30 €

(122,81 kn)
24,50 €

(184,60 kn)
36,10 €

(272,00 kn)
Sl. Brod istok 6,90 €

(51,99 kn)
11,50 €

(86,65 kn)
17,30 €

(130,35 kn)
26,00 €

(195,90 kn)
38,30 €

(288,57 kn)
ČCP Svilaj 7,80 €

(58,77 kn)
13,00 €

(97,95 kn)
19,50 €

(146,92 kn)
29,20 €

(220,01 kn)
43,10 €

(324,74 kn)
Đakovo 8,40 €

(63,29 kn)
14,20 €

(106,99 kn)
21,30 €

(160,48 kn)
31,80 €

(239,60 kn)
46,90 €

(353,37 kn)
Čepin 9,40 €

(70,82 kn)
15,60 €

(117,54 kn)
23,60 €

(177,81 kn)
35,30 €

(265,97 kn)
52,00 €

(391,79 kn)
Osijek 9,60 €

(72,33 kn)
16,10 €

(121,31 kn)
24,50 €

(184,60 kn)
36,50 €

(275,01 kn)
53,80 €

(405,36 kn)
Sudaraž 10,60 €

(79,87 kn)
17,70 €

(133,36 kn)
26,90 €

(202,68 kn)
40,00 €

(301,38 kn)
59,00 €

(444,54 kn)
Velika Kopanica 7,90 €

(59,52 kn)
13,40 €

(100,96 kn)
20,00 €

(150,69 kn)
30,00 €

(226,04 kn)
44,20 €

(333,02 kn)
Babina Greda 8,40 €

(63,29 kn)
14,20 €

(106,99 kn)
21,20 €

(159,73 kn)
31,80 €

(239,60 kn)
46,80 €

(352,61 kn)
Županja 9,00 €

(67,81 kn)
15,00 €

(113,02 kn)
22,40 €

(168,77 kn)
33,50 €

(252,41 kn)
49,50 €

(372,96 kn)
Spačva 9,60 €

(72,33 kn)
16,00 €

(120,55 kn)
24,10 €

(181,58 kn)
36,10 €

(272,00 kn)
53,00 €

(399,33 kn)
Lipovac 10,20 €

(76,85 kn)
16,90 €

(127,33 kn)
25,60 €

(192,88 kn)
38,30 €

(288,57 kn)
56,20 €

(423,44 kn)

 

Autocesta A4 Zagreb – Goričan

IA I II III IV
Komin 0,80 €

(6,03 kn)
1,30 €

(9,79 kn)
1,90 €

(14,32 kn)
3,00 €

(22,60 kn)
4,50 €

(33,91 kn)
Breznički Hum 1,30 €

(9,79 kn)
2,10 €

(15,82 kn)
3,10 €

(23,36 kn)
4,70 €

(35,41 kn)
7,00 €

(52,74 kn)
Novi Marof 1,70 €

(12,81 kn)
2,70 €

(20,34 kn)
4,10 €

(30,89 kn)
6,20 €

(46,71 kn)
9,10 €

(68,56 kn)
Varaž. Toplice 1,90 €

(14,32 kn)
3,30 €

(24,86 kn)
4,90 €

(36,92 kn)
7,40 €

(55,76 kn)
10,80 €

(81,37 kn)
Varaždin 2,20 €

(16,58 kn)
3,70 €

(27,88 kn)
5,50 €

(41,44 kn)
8,30 €

(62,54 kn)
12,20 €

(91,92 kn)
Ludbreg 2,50 €

(18,84 kn)
4,20 €

(31,64 kn)
6,20 €

(46,71 kn)
9,40 €

(70,82 kn)
13,80 €

(103,98 kn)
Čakovec 2,70 €

(20,34 kn)
4,70 €

(35,41 kn)
7,00 €

(52,74 kn)
10,60 €

(79,87 kn)
15,50 €

(116,78 kn)
Goričan 3,40 €

(25,62 kn)
5,80 €

(43,70 kn)
8,60 €

(64,80 kn)
13,00 €

(97,95 kn)
19,10 €

(143,91 kn)

 

Autocesta A11 Zagreb – Sisak

IA I II III IV
Buševec 0,40 €

(3,01 kn)
0,60 €

(4,52 kn)
0,90 €

(6,78 kn)
1,30 €

(9,79 kn)
1,90 €

(14,32 kn)
Lekenik 0,80 €

(6,03 kn)
1,30 €

(9,79 kn)
1,90 €

(14,32 kn)
2,90 €

(21,85 kn)
4,30 €

(32,40 kn)

 

Autocesta A3 – Bregana

IA I II III IV
Bregana 0,50 €

(3,77 kn)
0,90 €

(6,78 kn)
1,10 €

(8,29 kn)
1,70 €

(12,81 kn)
3,30 €

(24,86 kn)

 

Autocesta A7 – Rupa

IA I II III IV
Rupa 0,60 €

(4,52 kn)
1,00 €

(7,53 kn)
1,90 €

(14,32 kn)
2,60 €

(19,59 kn)
4,30 €

(32,40 kn)