Park Prirode Velebit

Velebit možda nije najviša, ali je sigurno najveća planina i planinski lanac u Hrvatskoj. Samim time nudi čitav niz geografskih, prirodnih, životinjskih i biljnih razlika. Na Velebitu se tako nalazi Park prirode Velebit i dva nacionalna parka (Nacionalni park Paklenica i Nacionalni park Sjeverni Velebit). Park prirode Velebit tako je najveće zaštićeno područje u Hrvatskoj, a proteže se na više od 2000 kilometara kvadratnih. Godine 1978. park je uvršten na UNESCO-ov popis međunarodnih rezervata biosfere.

Također, ono što je vrlo važno je da je ovaj park prirode pod zaštitom UNESCO-a u okviru projekta Svjetski rezervat biosfere. Park prirode Velebit nudi brojne mogućnosti za aktivni turizam, a preporuča se pješačenje ili vožnja biciklom. Također, dostupni su i edukativni izleti na kojima se može naučiti više o fauni i flori, a strastveni speleolozi mogu otkriti i istražiti najdublje špilje u Hrvatskoj.

Tako su najpoznatije Cerovačke špilje, smještene na južnom dijelu Parka prirode Velebit. Riječ je o najznačajnijem speleološkom objektu u RH, a nalazi se u blizini Gračaca (Knin). Kompleks špilja sastoji se od Donje, Srednje i Gornje špilje u kojima se nalazi preko sedam kilometara istraženih kanala. Kompleks je otkriven 1913. godine prilikom gradnje željezničke pruge na ovom području. Zavratnica je 900 metara duga uska uvala smještena u podnožju moćnog Velebita, u sjevernom dijelu Jadranskog mora (kilometar južno od Jablanca). Zbog svoje ljepote jedna od glavnih turističkih atrakcija Parka, a od 1964. godine proglašena je zaštićenim krajolikom.

Zapadne padine Parka gledaju prema moru te su potpuno gole i stjenovite dok su padine s istočne strane gotovo potpuno pošumljene. Sa zapadne strane bura pada niz osunčane padine i onemogućuje rast zelenila. Velebit je oduvijek bio važan za opstanak Hrvatske pa su tako zapadne padine bile važne za ispašu još od rimskog doba pa sve do sredine 20. stoljeća. Osim ispaše, Velebit je ispresijecan putovima koji su bili trgovački putovi kojima su se pšenica i brašno dovozili iz unutrašnjosti do mora, a sol, vino i smokve u unutrašnjost. Te drevne staze sada su prekrasne pješačke rute.

Područje Parka prirode Velebit u cijelosti pripada slivu Jadranskog mora, a za područje Parka posebno su važne rijeke Lika, Gacka i Zrmanja. Njihovi slivovi su na sjeveroistočnoj strani Velebita i slivno područje u priobalju od Novljanske Žrnovnice na sjeveru do ušća rijeke Zrmanje u Novigradsko more na jugu. Rijeke Lika i Gacka značajno se razlikuju po hidrogeološkim značajkama. Dok sliv rijeke Gacke ima tipična krška obilježja s velikim krškim izvorima, najveći dio sliva rijeke Like vezan je za površinsko ili plitko podzemno otjecanje. Velebit je tako zbog svoje geološke građe hidrogeološka barijera pa je gotovo polovica planinskog masiva drenirana u sliv rijeke Like. Na području Parka prirode postoje dva hidroenergetska sustava: hidroelektrana Senj i hidroelektrana Obrovac.

Raznolikost klime i staništa omogućili su razvoj raznolikog životinjskog i biljnog svijet. Relativno su brojni orlovi, supovi, medvjedi, vukovi i divlje mačke, a ima i nekoliko risova. Na Velebitu buja i cvijeće pa je tako najdragocjeniji cvijet velebitska degenija koja raste tek na nekoliko mjesta u Parku.

Cijene ulaska u park ovise o sadržajima koji nas interesiraju. Tako ulazak u uvalu Zavratnica iznosi od 20 do 30 kuna, a ulazak u Cerovačke špilje naplaćuje se od 30 do 90 kuna (ovisno o broju špilja koje se žele obići). S obzirom na atraktivnost lokacije, Park nudi mogućnost komercijalnog fotografiranja, snimanja filmova ili reklama, izradu promotivnih vožnji motornim vozilima, održavanje različitih natjecanja (rafting, maraton, biciklizam, itd.).